Liczba wyświetlanych wyników: 7

J 15, 18-21

18 Jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że Mnie wpierw znienawidził. 19 Gdybyście byli ze świata, świat by was kochał jako swoją własność. Ale ponieważ nie jesteście ze świata, bo Ja was wybrałem sobie ze świata, dlatego was świat nienawidzi. 20 Pamiętajcie o słowie, które do was powiedziałem: „Sługa nie jest większy od swego pana”. Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Jeżeli moje słowo zachowali, to i wasze będą zachowywać. 21 Ale to wszystko wam będą czynić z powodu mego imienia, bo nie znają Tego, który Mnie posłał.”

(więcej…)

J 15, 26 – 16, 4a

26 Gdy jednak przyjdzie Paraklet, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On zaświadczy o Mnie. 27 Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku. 1 To wam powiedziałem, abyście się nie załamali w wierze. 2 Wyłączą was z synagogi. Ale nadto nadchodzi godzina, w której każdy, kto was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu. 3 Będą tak czynić, bo nie poznali ani Ojca, ani Mnie. 4 Ale powiedziałem wam o tych rzeczach, abyście, gdy nadejdzie ich godzina, pamiętali, że Ja wam o nich powiedziałem. Tego jednak nie powiedziałem wam od początku, ponieważ byłem z wami.

Drzewo skrutacji

26

 • J 15,26
  • J 14,26+
  • Dz 2,33+
  • Mt 10,19-20
  • Dz 5,32
   • J 15,26-27
   • Dz 1,8+
   • J 7,39
    • J 1,33+
  • Mt 10,18
   • J 16,1-4
  • Dz 1,8+
  • Łk 1,2
   • J 15,27
   • Dz 1,8+
   • Ef 3,7

27

 • Wy również świadczycie
  • [J 21,24]
  • [Łk 24,48]
  • [Dz 1,8]
  • [Dz 1,21-22]
  • [Dz 3,15]
  • [Dz 4,20]
  • [Dz 4,33]
  • [Dz 10,39-42]
  • [Dz 13,31]
  • [Dz 18,5]
  • [Dz 23,11]
  • [1P 5,1]
  • [1P 5,12]
  • [2P 1,16-18]
  • [Ap 1,2]
  • [Ap 1,9]
 • jesteście ze Mną od początku
  • [Łk 1,2-3]
  • [1 J 1,1-2]

1

 • J 16,1
  • [J 16,4]
  • [J 15,11]
  • [Mt 11,6]
  • [Mt 13,21]
  • [Mt 13,57]
  • [Mt 24,10]
  • [Mt 26,31-33]
  • [Rz 14,21]
  • [Flp 1,10]
  • [1P 2,8]

2

 • J 16,2
  • J 9,22
   • J 7,13+
   • J 16,2
    • J 9,22
     • J 7,13+
     • J 16,2
    • Mt 10,17
     • 1Kor 14,20
    • Dz 26,9-11
  • Mt 10,17
   • 1Kor 14,20
    • Ef 4,14
     • 1Kor 14,20
     • Ef 5,6
     • Kol 2,4
     • Kol 2,8
    • Rz 16,19
     • Rz 1,5+
     • Rz 1,8
  • Dz 26,9-11

3

 • J 16,3
  • J 8,29
   • J 3,11+
   • J 10,30+
   • J 16,32
  • J 15,21
   • J 8,19
    • J 12,45
     • J 14,7-9
    • J 14,7
     • J 8,19
     • J 12,45
     • 2Kor 4,4

4a

 • J 16,4
  • J 13,19
   • J 14,29
   • J 8,24+
  • Mk 13,23
   • wy jednak uważajcie
    • [Mk 13,5]
    • [Mk 13,9]
    • [Mk 13,33]
    • [Mt 7,15]
    • [Łk 21,8]
    • [Łk 21,34]
    • [2 P 3,17]
  • J 17,12
   • J 6,39
   • J 10,28l
   • J 13,18-19+
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)

Łk 21, 12-19

12 Lecz przed tym wszystkim podniosą na was ręce i będą was prześladować. Wydadzą was do synagog i do więzień oraz z powodu mojego imienia wlec was będą przed królów i namiestników. 13 Będzie to dla was sposobność do składania świadectwa. 14 Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej obrony. 15 Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie mógł się oprzeć ani sprzeciwić. 16 A wydawać was będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele i niektórych z was o śmierć przyprawią. 17 I z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich. 18 Ale włos z głowy wam nie spadnie. 19 Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie.

(więcej…)

Łk 21, 5-19

5 Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami, powiedział, 6 Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony. 7 Zapytali Go, Nauczycielu, kiedy to nastąpi? I jaki będzie znak, gdy to się dziać zacznie? 8 Jezus odpowiedział, Strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić, „To ja jestem” oraz, „Nadszedł czas”. Nie podążajcie za nimi! 9 I nie trwóżcie się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach. To najpierw musi się stać, ale nie zaraz nastąpi koniec. 10 Wtedy mówił do nich, Powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. 11 Wystąpią silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza; ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie. 12 Lecz przed tym wszystkim podniosą na was ręce i będą was prześladować. Wydadzą was do synagog i do więzień oraz z powodu mojego imienia wlec was będą przed królów i namiestników. 13 Będzie to dla was sposobność do składania świadectwa. 14 Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej obrony. 15 Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie mógł się oprzeć ani sprzeciwić. 16 A wydawać was będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele i niektórych z was o śmierć przyprawią. 17 I z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich. 18 Ale włos z głowy wam nie spadnie. 19 Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie.

(więcej…)

Mk 10, 28-31

28 Wtedy Piotr zaczął mówić do Niego: «Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą». 29 Jezus odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci i pól 30 z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól, wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym. 31 Lecz wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi».

(więcej…)

Mt 10, 16-23

16 Oto Ja was posyłam jak owce między wilki. Bądźcie więc roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie. 17 Miejcie się na baczności przed ludźmi! Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować. 18 Nawet przed namiestników i królów będą was prowadzić z mego powodu, na świadectwo im i poganom. 19 Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam poddane, co macie mówić, 20 gdyż nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił przez was. 21 Brat wyda brata na śmierć i ojciec syna; dzieci powstaną przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. 22 Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. 23 Gdy was prześladować będą w tym mieście, uciekajcie do innego. Zaprawdę, powiadam wam: Nie zdążycie obejść miast Izraela, nim przyjdzie Syn Człowieczy.

(więcej…)

Mt 10, 17-22

17 Miejcie się na baczności przed ludźmi! Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować. 18 Nawet przed namiestników i królów będą was prowadzić z mego powodu, na świadectwo im i poganom. 19 Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam poddane, co macie mówić, 20 gdyż nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił przez was. 21 Brat wyda brata na śmierć i ojciec syna; dzieci powstaną przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. 22 Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.

(więcej…)