Liczba wyświetlanych wyników: 6

J 14, 15-16. 23b-26

15 Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. 16 Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Parakleta da wam, aby z wami był na zawsze. 23 Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego, i mieszkanie u niego uczynimy. 24 Kto nie miłuje Mnie, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca. 25 To wam powiedziałem, przebywając wśród was. 26 A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem.

(więcej…)

J 14, 21-26

21 Kto ma przykazania moje i je zachowuje, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie. 22 Rzekł do niego Juda, ale nie Iskariota: Panie, cóż się stało, że nam się masz objawić, a nie światu? 23 W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego, i mieszkanie u niego uczynimy. 24 Kto nie miłuje Mnie, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca. 25 To wam powiedziałem, przebywając wśród was. 26 A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem.

(więcej…)

J 15, 26 – 16, 4a

26 Gdy jednak przyjdzie Paraklet, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On zaświadczy o Mnie. 27 Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku. 1 To wam powiedziałem, abyście się nie załamali w wierze. 2 Wyłączą was z synagogi. Ale nadto nadchodzi godzina, w której każdy, kto was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu. 3 Będą tak czynić, bo nie poznali ani Ojca, ani Mnie. 4 Ale powiedziałem wam o tych rzeczach, abyście, gdy nadejdzie ich godzina, pamiętali, że Ja wam o nich powiedziałem. Tego jednak nie powiedziałem wam od początku, ponieważ byłem z wami.

Drzewo skrutacji

26

 • J 15,26
  • J 14,26+
  • Dz 2,33+
  • Mt 10,19-20
  • Dz 5,32
   • J 15,26-27
   • Dz 1,8+
   • J 7,39
    • J 1,33+
  • Mt 10,18
   • J 16,1-4
  • Dz 1,8+
  • Łk 1,2
   • J 15,27
   • Dz 1,8+
   • Ef 3,7

27

 • Wy również świadczycie
  • [J 21,24]
  • [Łk 24,48]
  • [Dz 1,8]
  • [Dz 1,21-22]
  • [Dz 3,15]
  • [Dz 4,20]
  • [Dz 4,33]
  • [Dz 10,39-42]
  • [Dz 13,31]
  • [Dz 18,5]
  • [Dz 23,11]
  • [1P 5,1]
  • [1P 5,12]
  • [2P 1,16-18]
  • [Ap 1,2]
  • [Ap 1,9]
 • jesteście ze Mną od początku
  • [Łk 1,2-3]
  • [1 J 1,1-2]

1

 • J 16,1
  • [J 16,4]
  • [J 15,11]
  • [Mt 11,6]
  • [Mt 13,21]
  • [Mt 13,57]
  • [Mt 24,10]
  • [Mt 26,31-33]
  • [Rz 14,21]
  • [Flp 1,10]
  • [1P 2,8]

2

 • J 16,2
  • J 9,22
   • J 7,13+
   • J 16,2
    • J 9,22
     • J 7,13+
     • J 16,2
    • Mt 10,17
     • 1Kor 14,20
    • Dz 26,9-11
  • Mt 10,17
   • 1Kor 14,20
    • Ef 4,14
     • 1Kor 14,20
     • Ef 5,6
     • Kol 2,4
     • Kol 2,8
    • Rz 16,19
     • Rz 1,5+
     • Rz 1,8
  • Dz 26,9-11

3

 • J 16,3
  • J 8,29
   • J 3,11+
   • J 10,30+
   • J 16,32
  • J 15,21
   • J 8,19
    • J 12,45
     • J 14,7-9
    • J 14,7
     • J 8,19
     • J 12,45
     • 2Kor 4,4

4a

 • J 16,4
  • J 13,19
   • J 14,29
   • J 8,24+
  • Mk 13,23
   • wy jednak uważajcie
    • [Mk 13,5]
    • [Mk 13,9]
    • [Mk 13,33]
    • [Mt 7,15]
    • [Łk 21,8]
    • [Łk 21,34]
    • [2 P 3,17]
  • J 17,12
   • J 6,39
   • J 10,28l
   • J 13,18-19+
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)

J 15, 26-27; 16, 12-15

26 Gdy jednak przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie. 27 Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku. 12 Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz [jeszcze] znieść nie możecie. 13 Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. 14 On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. 15 Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi.

(więcej…)

J 16, 12-15

12 Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. 13 Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. 14 On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. 15 Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi.

(więcej…)

J 16, 5-11

5 Teraz zaś idę do Tego, który Mnie posłał, a nikt z was nie pyta Mnie: „Dokąd idziesz?” 6 Ale ponieważ to wam powiedziałem, smutek napełnił wam serce. 7 Jednakże mówię wam prawdę: Pożyteczne jest dla was moje odejście. Bo jeżeli nie odejdę, Paraklet nie przyjdzie do was. A jeżeli odejdę, to poślę Go do was. 8 On zaś, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. 9 O grzechu – bo nie wierzą we Mnie; 10 o sprawiedliwości zaś – bo idę do Ojca i już Mnie nie ujrzycie; 11 wreszcie o sądzie – bo władca tego świata został osądzony.

(więcej…)