Liczba wyświetlanych wyników: 12

Łk 10, 13-16

13 Biada tobie, Korozain! Biada tobie, Betsaido! Bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u was się dokonały, już dawno by się nawróciły, siedząc w worze i popiele. 14 Toteż Tyrowi i Sydonowi lżej będzie na sądzie niżeli wam. 15 A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba masz być wyniesione? Aż do Otchłani zejdziesz! 16 Kto was słucha, Mnie słucha, a kto wami gardzi, Mną gardzi; lecz kto Mną gardzi, gardzi Tym, który Mnie posłał.

(więcej…)

Łk 11, 29-32

29 A gdy tłumy się gromadziły, zaczął mówić, To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. 30 Jak bowiem Jonasz stał się znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia. 31 Królowa z południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich; ponieważ ona z krańców ziemi przybyła słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon. 32 Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je; ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz.

(więcej…)

Łk 13, 1-9

1 W tym samym czasie przyszli jacyś ludzie i donieśli Mu o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. 2 Jezus im odpowiedział, Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, iż to ucierpieli? 3 Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. 4 Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloam i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jeruzalem? 5 Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie. 6 I opowiedział im następującą przypowieść, Pewien człowiek miał zasadzony w swojej winnicy figowiec; przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. 7 Rzekł więc do ogrodnika, „Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym figowcu, a nie znajduję. Wytnij go, po co jeszcze ziemię wyjaławia?” 8 Lecz on mu odpowiedział, „Panie, jeszcze na ten rok go pozostaw, aż okopię go i obłożę nawozem; 9 i może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz go wyciąć”.

(więcej…)

Łk 15, 3-7

3 Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: 4 Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie? 5 A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona 6 i wraca do domu; sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im: „Cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła”. 7 Powiadam wam: Tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia.

(więcej…)

Łk 16, 19-31

19 Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień ucztował wystawnie. 20 U bramy jego pałacu leżał żebrak pokryty wrzodami, imieniem Łazarz. 21 Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza. A także psy przychodziły i lizały jego wrzody. 22 Umarł żebrak, i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany. 23 Gdy cierpiąc męki w Otchłani, podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. 24 I zawołał, „Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i przyślij Łazarza, aby koniec swego palca umoczył w wodzie i ochłodził mój język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu”. 25 Lecz Abraham odrzekł, „Wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz w podobny sposób – niedolę; teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. 26 A ponadto między nami a wami zionie ogromna przepaść, tak że nikt, choćby chciał, stąd do was przejść nie może ani stamtąd nie przedostają się do nas”. 27 Tamten rzekł, „Proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu mojego ojca. 28 Mam bowiem pięciu braci, niech ich ostrzeże, żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki”. 29 Lecz Abraham odparł, „Mają Mojżesza i Proroków, niechże ich słuchają!” 30 „Nie, ojcze Abrahamie – odrzekł tamten – lecz gdyby ktoś z umarłych poszedł do nich, to się nawrócą”. 31 Odpowiedział mu, „Jeśli Mojżesza i Proroków nie słuchają, to choćby ktoś z umarłych powstał, nie uwierzą”.

Drzewo skrutacji

19

 • Łk 16,19
  • pewien człowiek bogaty
   • [Łk 12,16-21]
   • [Łk 18,24-25]
   • [Jk 5,1-5]
  • ubierał się
   • [Hi 21,11-15]
   • [Ps 73,3-7]
   • [Ez 16,49]
   • [Am 6,4-6]
   • [Łk 15,13]
   • [Ap 17,4]
   • [Ap 18,7]
   • [Ap 18,16]
  • purpura i bisior
   • [Sdz 8,26]
   • [Est 8,15]
   • [Ez 16,13]
   • [Ez 27,7]
   • [Mk 15,17]
   • [Mk 15,20]

20

 • Łk 16,20
  • żebrak
   • [1 Sm 2,8]
   • [Łk 18,35-43]
  • pokryty wrzodami
   • [Hi 2,7]
   • [Ps 34,19]
   • [Ps 73,14]
   • [Iz 1,6]
   • [Jr 8,22]
   • [Łk 16,21]

21

 • Łk 16,21
  • pragnął on nasycić się
   • [1 Kor 4,11]
   • [2 Kor 11,27]
  • odpadkami
   • [Mt 15,27]
   • [Mk 7,28]
   • [J 6,12]

22

 • Łk 16,22
  • umarł żebrak
   • [Hi 3,13-19]
   • [Iz 57,1-2]
   • [Ap 14,13]
  • aniołowie
   • [Ps 91,11-12]
   • [Mt 13,38-43]
   • [Mt 24,31]
  • zanieśli go na łono Abrahama
   • [Mt 8,11]
   • [J 13,23]
   • [J 21,20]
  • umarł także bogacz
   • [Hi 21,13]
   • [Hi 21,30-32]
   • [Ps 49,6-12]
   • [Ps 49,16-19]
   • [Ps 73,18-20]
   • [Prz 14,32]
   • [Mk 8,36]
   • [Łk 12,20]
   • [Jk 1,11]
   • [1 P 2,24]

23

 • Łk 16,23
  • otchłań
   • [Ps 9,17]
   • [Ps 16,10]
   • [Ps 49,15]
   • [Ps 86,13]
   • [Prz 5,5]
   • [Prz 7,27]
   • [Prz 9,18]
   • [Prz 15,24]
   • [Iz 14,9]
   • [Iz 14,15]
   • [Mt 5,22]
   • [Mt 5,29]
   • [Mt 18,9]
   • [Mt 23,33]
   • [1 Kor 15,55]
   • [2 P 2,4]
   • [Ap 20,13-14]
  • cierpiąc męki
   • [Łk 16,28]
   • [Łk 8,28]
   • [Mt 8,29]
   • [Ap 14,10-11]
   • [Ap 20,10]

24

 • Łk 16,24
  • ojcze Abrahamie
   • [Łk 16,30]
   • [Łk 3,8]
   • [Mt 3,9]
   • [J 8,33-39]
   • [J 8,53-56]
   • [Rz 4,12]
   • [Rz 9,7-8]
  • aby koniec swego palca umoczył w wodzie i ochłodził mój język
   • [Iz 41,17-18]
   • [Iz 65,13-14]
   • [J 4,10]
   • [J 4,14]
   • [J 7,37]
   • [Ap 7,16-17]
   • [Ap 22,1]
  • strasznie cierpię w tym płomieniu
   • [Iz 66,24]
   • [Mt 25,41]
   • [Mk 9,43-49]
   • [2 Tes 1,8]
   • [Ap 14,10-11]
   • [Ap 19,20]
   • [Ap 20,15]

25

 • Łk 16,25
  • Łk 6,24-25
  • [Hi 21,13-14]
  • [Hi 22,18]
  • [Ps 17,14]
  • [Ps 37,35-36]
  • [Ps 49,11]
  • [Ps 73,7]
  • [Ps 73,12-19]
  • [Rz 8,7]
  • [Flp 3,19]
  • [1 J 2,15]

26

 • Łk 16,26
  • [Ps 50,22]
  • [Ml 3,18]
  • [Mt 25,46]
  • [Łk 12,59]
  • [J 3,36]
  • [2 Tes 1,9]
  • [Jk 1,11-12]
  • [Jk 5,1-7]
  • [Ap 20,10]
  • [Ap 22,11]

27

 • Łk 16,27

28

 • Łk 16,28
  • [Ps 49,12-13]

29

 • Łk 16,29
  • Łk 24,44
   • Łk 9,22+
   • Łk 24,25-27
  • mają Mojżesz i Proroków
   • [Iz 8,20]
   • [Iz 34,16]
   • [Łk 16,16]
   • [J 5,39-45]
   • [Dz 15,21]
   • [Dz 17,11-12]
   • [2 Tm 3,15-17]
   • [2 P 1,19-21]

30

 • Łk 16,30
  • [Łk 13,3]
  • [Łk 13,5]
  • [Ap 16,9-11]

31

 • Łk 16,31
  • J 5,46-47
  • choćby ktoś z umarłych powstał
   • [J 11,43-53]
   • [J 12,10-11]
   • [2 Kor 4,3]
  • nie uwierzą
   • [Dz 19,8]
   • [Dz 26,28]
   • [Dz 28,23]
   • [2 Kor 5,11]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)

Łk 3, 10-18

10 Pytały go tłumy, Cóż więc mamy czynić? 11 On im odpowiadał, Kto ma dwie suknie, niech się podzieli z tym, który nie ma; a kto ma żywność, niech tak samo czyni. 12 Przyszli zaś także celnicy, żeby przyjąć chrzest, i rzekli do niego, Nauczycielu, co mamy czynić? 13 On im powiedział, Nie pobierajcie nic więcej ponad to, co wam wyznaczono. 14 Pytali go też i żołnierze, A my co mamy czynić? On im odpowiedział, Na nikim pieniędzy nie wymuszajcie i nikogo nie uciskajcie, lecz poprzestawajcie na waszym żołdzie. 15 Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w swych sercach co do Jana, czy nie jest Mesjaszem, 16 on tak przemówił do wszystkich, Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem. 17 Ma On wiejadło w ręku dla oczyszczenia swego omłotu, pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym. 18 Wiele też innych napomnień dawał ludowi i głosił dobrą nowinę.

(więcej…)

Mk 1, 14-20

14 Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił, 15 Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię! 16 Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. 17 I rzekł do nich Jezus, Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi. 18 A natychmiast, porzuciwszy sieci, poszli za Nim. 19 Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. 20 Zaraz ich powołał, a oni zostawiwszy ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi, poszli za Nim.

(więcej…)

Mk 2, 13-17

13 Potem wyszedł znowu nad jezioro. Cały lud przychodził do Niego, a On go nauczał. 14 A przechodząc, ujrzał Lewiego, syna Alfeusza, siedzącego na komorze celnej, i rzekł do niego: «Pójdź za Mną!» Ten wstał i poszedł za Nim. 15 Gdy Jezus siedział w jego domu przy stole, wielu celników i grzeszników siedziało razem z Jezusem i Jego uczniami. Wielu bowiem było tych, którzy szli za Nim. 16 Niektórzy uczeni w Piśmie, spośród faryzeuszów, widząc, że je z grzesznikami i celnikami, mówili do Jego uczniów: «Czemu On je i pije z celnikami i grzesznikami?» 17 Jezus, usłyszawszy to, rzekł do nich: «Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników».

(więcej…)

Mt 11, 20-24

20 Wtedy począł czynić wyrzuty miastom, w których dokonało się najwięcej Jego cudów, że się nie nawróciły. 21 Biada tobie, Korozain! Biada tobie, Betsaido! Bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u was się dokonały, już dawno w worze i w popiele by się nawróciły. 22 Toteż powiadam wam, Tyrowi i Sydonowi lżej będzie w dzień sądu niż wam. 23 A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba masz być wyniesione? Aż do Otchłani zejdziesz. Bo gdyby w Sodomie działy się cuda, które się w tobie dokonały, przetrwałaby aż do dnia dzisiejszego. 24 Toteż powiadam wam, Ziemi sodomskiej lżej będzie w dzień sądu niż tobie.

(więcej…)

Mt 21, 33-43.45-46

33 Posłuchajcie innej przypowieści, był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznię, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. 34 Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. 35 Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. 36 Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. 37 W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc, „Uszanują mojego syna”. 38 Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie, „To jest dziedzic; chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo”. 39 Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. 40 Kiedy więc przybędzie właściciel winnicy, co uczyni z owymi rolnikami? 41 Rzekli Mu, Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze. 42 Jezus im rzekł, Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie, Ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił, i jest cudem w naszych oczach. 43 Dlatego powiadam wam, Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce. 45 Arcykapłani i faryzeusze, słuchając Jego przypowieści, poznali, że o nich mówi. 46 Toteż starali się Go pochwycić, lecz bali się tłumów, ponieważ miały Go za proroka.

(więcej…)