Liczba wyświetlanych wyników: 1

J 18, 33b-37

33 Wtedy Piłat powtórnie wszedł do pretorium, a przywoławszy Jezusa, rzekł do Niego, Czy ty jesteś Królem żydowskim? 34 Jezus odpowiedział, Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie? 35 Piłat odparł, Czy ja jestem Żydem? Naród twój i arcykapłani wydali mi ciebie. Co uczyniłeś? 36 Odpowiedział Jezus, Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd. 37 Piłat zatem powiedział do Niego, A więc jesteś królem? Odpowiedział Jezus, Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu.

(więcej…)