Ps 49,16-19

16 Lecz Bóg wyzwoli moją duszę z mocy Szeolu, bo mnie zabierze. 17 Nie obawiaj się, jeśli ktoś się wzbogaci, jeżeli wzrośnie zamożność jego domu, 18 bo kiedy umrze, nic z sobą nie weźmie, a jego zamożność nie pójdzie za nim. 19 I chociaż w życiu sobie pochlebia: Będą cię sławić, żeś się dobrze urządził,”