Prz 9,18

18 Nie wie, że są tam cienie zmarłych, jej zaproszeni w głębinach Szeolu.