Prz 5,5

5 Jej nogi zstępują ku śmierci, do Szeolu zstępują jej kroki.