Prz 22,9

Błogosławiony, czyje oko jest miłosierne; bo chlebem podzielił się z potrzebującym.