Prz 19,17

Pożycza Panu, kto lituje się nad biednym, za dobrodziejstwo On mu wynagrodzi