Prz 15,24

24 Dla rozsądnego droga życia w górę, by uniknąć Szeolu, co w dole.