Prz 14,32

32 Przez swą złość pada bezbożny, a prawy przy śmierci posiada ufność.