Prz 10,22

Błogosławieństwo Pana jest bogactwem, [własny] trud niczego tu nie doda