Mt 5,48

Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski.