Mt 23,7

7 Chcą, by ich pozdrawiano na rynkach i żeby ludzie nazywali ich Rabbi.