Mt 23,1

1 Wówczas przemówił Jezus do tłumów i do swych uczniów tymi słowami: