Mt 18,4

4 Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w królestwie niebieskim.