Mk 4,25

Bo kto ma, temu będzie dodane; a kto nie ma, pozbawią go nawet tego, co ma