Mk 15,17

17 Ubrali Go w purpurę i uplótłszy wieniec z ciernia, włożyli Mu na głowę.