Łk 6,30

Dawaj każdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj się zwrotu od tego, który bierze twoje