Łk 16,20

20 U bramy jego pałacu leżał żebrak pokryty wrzodami, imieniem Łazarz.