J 1,9

9 Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi.