Iz 14,15

15 Jak to? Strącony jesteś do Szeolu, na samo dno Otchłani!