Hi 21,13

13 Pędzą swe dni w dobrobycie, w spokoju zstępują do Szeolu.