Hi 21,11-15

11 Swych chłopców puszczają jak owce: niech dziatki tańczą radośnie, 12 śpiewają przy bębnie i cytrze, cieszą się przy dźwięku piszczałki. 13 Pędzą swe dni w dobrobycie, w spokoju zstępują do Szeolu. 14 Oddal się od nas – mówili do Boga – nie chcemy znać Twoich dróg. 15 Czym jest Wszechmocny, byśmy Mu służyli? Co da nam modlitwa do Niego?”