Flp 4,13

13 Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia.