Ap 2,24

24 Wam zaś, pozostałym w Tiatyrze, mówię, wszystkim, co tej nauki się nie trzymają, tym, co – jak powiadają – nie poznali „głębin szatana”: nie nakładam na was nowego brzemienia,”