2Tes 3,3

3 Wierny jest Pan, który umocni was i ustrzeże od złego.