2Kor 6,18

18 i będę wam Ojcem, a wy będziecie moimi synami i córkami – mówi Pan wszechmogący.