1Tes 2,12

12 abyście postępowali w sposób godny Boga, który was wzywa do swego królestwa i chwały.