Mt 9, 9-13

9 Odchodząc stamtąd, Jezus ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego na komorze celnej, i rzekł do niego, Pójdź za Mną! A on wstał i poszedł za Nim. 10 Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i zasiadło wraz z Jezusem i Jego uczniami. 11 Widząc to, faryzeusze mówili do Jego uczniów, Dlaczego wasz Nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami? 12 On, usłyszawszy to, rzekł, Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. 13 Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy, Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Bo nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników.

Drzewo skrutacji

9

 • Mt 9,9
  • Mt 4,19
   • Mt 13,47-50

10

 • Mt 9,10
  • Łk 15,1-2
  • Łk 19,1-10
  • [Mt 5,46-47]
  • [1 Tm 1,13-16]

11

 • Mt 9,11
  • Mt 3,7+
  • [Mt 11,19]
  • [Łk 5,30]
  • [Łk 15,1-2]
  • [Łk 19,7]
  • [Hbr 5,2]

12

 • Mt 9,12
  • 1Tm 1,15
  • [Ps 41,4]
  • [Ps 147,3]
  • [Jr 17,14]
  • [Jr 30,17]
  • [Jr 33,6]
  • [Mk 2,17]
  • [Łk 5,31]
  • [Łk 8,43]
  • [Łk 9,11]
  • [Łk 18,11-13]
  • [Ap 3,17-18]

13

 • Mt 9,13
  • Mt 12,7
   • Oz 6,6
    • Am 5,21+
    • Oz 2,21-22+
    • Mt 9,13
    • Mt 12,7
    • Am 5,21+
    • Oz 2,21-22+
   • 1Sm 15,22
    • Am 5,21-25+
  • Łk 19,10
   • Łk 15,6
    • Łk 19,10
     • Łk 15,6
     • Łk 15,9
     • Łk 15,24
     • Łk 15,32
    • Łk 1,14+
   • Łk 15,9
   • Łk 15,24
   • Łk 15,32
    • Łk 1,14+
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)

Skrutacje powiązane tematycznie