Mt 9, 9-13

9 Odchodząc stamtąd, Jezus ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego na komorze celnej, i rzekł do niego: Pójdź za Mną! A on wstał i poszedł za Nim. 10 Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i zasiadło wraz z Jezusem i Jego uczniami. 11 Widząc to, faryzeusze mówili do Jego uczniów: Dlaczego wasz Nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami? 12 On, usłyszawszy to, rzekł: Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. 13 Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Bo nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników.

Drzewo skrutacji

9

 • Mt 9,9
  • Mt 4,19
   • Mt 13,47-50
  • pójdź za Mną
   • [1 Krl 19,19-21]
   • [Ga 1,16]

10

 • Mt 9,10
  • Łk 15,1-2
  • Łk 19,1-10
  • gdy Jezus siedział za stołem
   • [Mk 2,15-17]
   • [Łk 5,29-32]
  • przyszło wielu grzeszników
   • [Mt 5,46-47]
   • [J 9,31]
   • [1 Tm 1,13-16]

11

 • Mt 9,11
  • Dlaczego wasz Nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami?
   • [Mt 11,19]
   • [Łk 5,30]
   • [Łk 15,1-2]
   • [Łk 19,7]
   • [1 Kor 5,9-11]
   • [Ga 2,15]
   • [Hbr 5,2]
   • [2 J 10]

12

 • Mt 9,12
  • 1Tm 1,15
  • [Ps 41,4]
  • [Ps 147,3]]
  • [Jr 17,14]
  • [Jr 30,17]
  • [Jr 33,6]
  • [Oz 14,4]
  • [Mk 2,17]
  • [Łk 5,31]
  • [Łk 8,43]
  • [Łk 9,11]
  • [Łk 18,11-13]
  • [Rz 7,9-24]
  • [Ap 3,17-18]

13

 • Mt 9,13
  • Mt 12,7
   • Mt 9,13
   • Oz 6,6
   • 1Sm 15,22
  • Oz 6,6
   • Mt 9,13
   • Mt 12,7
   • Am 5,21+
   • Oz 2,21-22+
  • Łk 19,10
   • Łk 15,6
   • Łk 15,9
   • Łk 15,24
   • Łk 15,32
  • nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników
   • [Iz 55,6-7]
   • [Mt 3,2]
   • [Mt 3,8]
   • [Mt 4,17]
   • [Mt 11,20-21]
   • [Mt 21,28-32]
   • [Łk 15,7]
   • [Łk 24,47]
   • [Dz 2,38]
   • [Dz 3,19]
   • [Dz 5,31]
   • [Dz 11,18]
   • [Dz 17,30-31]
   • [Dz 20,21]
   • [Dz 26,18-20]
   • [Rz 2,4-6]
   • [1 Tm 1,15]
   • [2 Tm 2,25-26]
   • [2 P 3,9]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)

Skrutacje powiązane tematycznie