Mt 9, 27-31

27 Gdy Jezus odchodził stamtąd, ruszyli za Nim dwaj niewidomi, którzy wołali głośno, Ulituj się nad nami, Synu Dawida! 28 Gdy wszedł do domu, niewidomi przystąpili do Niego, a Jezus ich zapytał, Wierzycie, że mogę to uczynić? Oni odpowiedzieli Mu, Tak, Panie! 29 Wtedy dotknął ich oczu, mówiąc, Według wiary waszej niech wam się stanie. 30 I otworzyły się ich oczy, a Jezus surowo im przykazał, Uważajcie, niech się nikt o tym nie dowie! 31 Oni jednak, skoro tylko wyszli, roznieśli wieść o Nim po całej tamtejszej okolicy.

Drzewo skrutacji

27

 • Mt 9,27
  • niewidomi
   • [Mt 11,5]
   • [Mt 12,22]
   • [Mt 20,30]
   • [Mk 8,22-23]
   • [Mk 10,46]
   • [Łk 7,21]
   • [J 9,1]
  • Syn Dawida
   • [Mt 12,23]
   • [Mt 15,22]
   • [Mt 20,30-31]
   • [Mt 21,9]
   • [Mt 21,15]
   • [Mt 22,41-45]
   • [Mk 10,47-48]
   • [Mk 11,10]
   • [Mk 12,35-37]
   • [Łk 18,38-39]
   • [Łk 20,41]
   • [J 7,42]
   • [Rz 1,3]
  • ulituj się
   • [Mt 17,15]
   • [Mk 9,22]
   • [Łk 17,13]

28

 • Mt 9,28
  • Mt 8,10+
  • [Mt 9,22]
  • [Mt 8,2]
  • [Mt 13,58]
  • [Mk 9,23-24]
  • [J 4,48-50]
  • [J 11,26]
  • [J 11,40]

29

 • Mt 9,29
  • [Mt 8,13]
  • [Mt 15,28]
  • [Mk 10,52]

30

 • Mt 9,30
  • Mk 1,34+
  • [Mt 8,4]
  • [Mt 12,16]
  • [Mt 17,9]
  • [Mk 5,43]
  • [Łk 5,14]
  • [Łk 8,56]

31

 • Mt 9,31
  • [Mk 1,44-45]
  • [Mk 7,36]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)

Skrutacje powiązane tematycznie