Mt 9, 14-15

14 Wtedy podeszli do Niego uczniowie Jana i zapytali, Dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, Twoi zaś uczniowie nie poszczą? 15 Jezus im rzekł, Czy goście weselni mogą się smucić, dopóki pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy będą pościć.

Drzewo skrutacji

14

 • Mt 9,14
  • [Mt 6,16]
   • post
    • [Mt 9,14-15]
    • [2 Sm 12,16]
    • [Ne 1,4]
    • [Est 4,16]
    • [Ps 35,13]
    • [Ps 109,24]
    • [Dn 9,3]
    • [Łk 2,37]
    • [Dz 13,2-3]
    • [Dz 14,23]
    • [2 Kor 6,5]
    • [2 Kor 11,27]
   • zły post
    • [Iz 58,3-5]
    • [Za 7,3-5]
    • [Ml 3,14]
    • [Łk 18,12]
  • [Mt 11,18-19]
  • [Mk 2,18]
  • [Łk 5,33]
  • [Łk 18,9]

15

 • Mt 9,15
  • [J 3,29]
   • Mt 9,15+
   • Ten, kto ma oblubienicę, jest oblubieńcem
    • [Ps 45,9-17]
    • [Pnp 3,11]
    • [Pnp 4,8-12]
    • [Iz 54,5]
    • [Iz 62,4-5]
    • [Jr 2,2]
    • [Ez 16,8]
    • [Oz 2,19]
    • [Mt 22,2]
    • [2 Kor 11,2]
    • [Ef 5,25-27]
    • [Ap 19,7-9]
    • [Ap 21,9]
  • [Ap 19,9]
  • [Ap 21,2]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)

Skrutacje powiązane tematycznie