Mt 9, 1-8

1 On wsiadł do łodzi, przeprawił się z powrotem i przyszedł do swego miasta. 2 A oto przynieśli Mu paralityka, leżącego na łożu. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: Ufaj, synu! Odpuszczone są ci twoje grzechy. 3 Na to pomyśleli sobie niektórzy z uczonych w Piśmie: On bluźni. 4 A Jezus, znając ich myśli, rzekł: Dlaczego złe myśli nurtują w waszych sercach? 5 Cóż bowiem łatwiej jest powiedzieć: „Odpuszczone są ci twoje grzechy”, czy też powiedzieć: „Wstań i chodź!” 6 Otóż żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów – rzekł do paralityka: Wstań, weź swoje łoże i idź do swego domu! 7 On wstał i poszedł do domu. 8 A tłumy ogarnął lęk na ten widok, i wielbiły Boga, który takiej mocy udzielił ludziom.

Drzewo skrutacji

1

 • Mt 9,1
  • [Mt 8,18]
  • [Mt 8,23]
  • [Mk 5,21]
  • [Łk 8,37]

2

 • Mt 9,2
  • Mt 8,10+
  • Łk 7,48

3

 • Mt 9,3
  • [Mk 2,6-7]
  • [Mk 7,21]
  • [Łk 5,21]
   • Kol 2,16
    • Rz 14,5
  • [Łk 7,39-40]

4

 • Mt 9,4
  • J 10,33-36
  • J 1,48+

5

 • Mt 9,5
  • [Iz 35,5-6]
  • [J 5,8-9]
  • [Dz 3,6-8]
  • [Dz 3,16]
  • [Dz 4,9-10]
  • [Dz 9,34]
  • [Dz 14,8-11]

6

 • Mt 9,6
  • Dn 7,14
   • Dn 2,44+
   • Dn 2,28+
   • Mt 4,17+
  • J 5,27
   • Dn 7,13
    • Mt 24,30
     • Za 12,10-12
     • Ap 1,7
     • Mt 8,20+
     • Dn 7,13-14
     • Mt 26,64
    • Mt 26,64p
    • Ap 1,7
     • Dn 7,13
     • Za 12,10
     • Za 12,14
     • J 19,37
     • Mt 24,30+
    • Ap 14,14
     • Dn 7,13
     • Ap 1,7
    • Mt 8,20+
   • Dn 7,22
    • Ap 11,7
     • Dn 7,21
    • Ap 13,7
     • Dn 7,21
     • Dn 7,6
    • Ap 20,4
     • Dn 7,22
     • Ap 19,10+
     • Ap 13,15-17
     • Ap 5,10
    • Mk 1,15
  • J 5,8
   • Mt 9,6
    • Dn 7,14
     • Dn 2,44+
     • Dn 2,28+
     • Mt 4,17+
    • J 5,27
     • Dn 7,13
     • Dn 7,22

7

 • Mt 9,7

8

 • Mt 9,8
  • Mt 8,3+
  • [Mt 12,23]
  • [Mt 15,31]
  • [Mk 2,12]
  • [Mk 7,37]
  • [Łk 5,26]
  • [Łk 7,16]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)

Skrutacje powiązane tematycznie