Mt 8, 5-17

5 Gdy [Jezus] wszedł do Kafarnaum, zwrócił się do Niego setnik i prosił Go, 6 mówiąc: Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi. 7 Rzekł mu Jezus: Przyjdę i uzdrowię go. 8 Lecz setnik odpowiedział: Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. 9 Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu: „Idź!” – a idzie; drugiemu: „Przyjdź!” – a przychodzi; a słudze: „Zrób to!” – a robi. 10 Gdy Jezus to usłyszał, zadziwił się i rzekł do tych, którzy szli za Nim: Zaprawdę, powiadam wam: U nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. 11 Lecz powiadam wam: Wielu przyjdzie ze wschodu i z zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w królestwie niebieskim. 12 A synowie królestwa zostaną wyrzuceni na zewnątrz – w ciemność; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. 13 Do setnika zaś Jezus rzekł: Idź, niech ci się stanie, jak uwierzyłeś. I o tej godzinie jego sługa odzyskał zdrowie. 14 Gdy Jezus przyszedł do domu Piotra, ujrzał jego teściową, leżącą w gorączce. 15 Ujął ją za rękę, a gorączka ją opuściła. Potem wstała i usługiwała Mu. 16 Z nastaniem wieczora przyprowadzono Mu wielu opętanych. On słowem wypędził [złe] duchy i wszystkich chorych uzdrowił. 17 Tak oto spełniło się słowo proroka Izajasza: On przyjął nasze słabości i dźwigał choroby.

Drzewo skrutacji

5

 • Mt 8,5
  • wszedł do Kafarnaum
   • [Mt 4,13]
   • [Mt 9,1]
   • [Mk 2,1]
   • [Łk 7,1]
  •  setnik
   • [Mt 27,54]
   • [Mk 15,39]
   • [Łk 7,2-10]
   • [Dz 10,1-33]
   • [Dz 22,25]
   • [Dz 23,17]
   • [Dz 23,23]
   • [Dz 27,31]
   • [Dz 27,43]

6

 • Mt 8,6
  • sługa
   • [Hi 31,13-14]
   • [Dz 10,7]
   • [Kol 3,11]
   • [Kol 4,1]
   • [1 Tm 6,2]
   • [Flm 1,16]
  •  sparaliżowany
   • [Mt 4,24]
   • [Mt 9,2]
   • [Mk 2,3-12]
   • [Dz 8,7]
   • [Dz 9,33]

7

 • Mt 8,7
  • [Mt 9,18-19]
  • [Mk 5,23-24]
  • [Łk 7,6]

8

 • Mt 8,8
  • Łk 5,8
   • Wj 33,20+
   • Łk 1,12+
  • Ps 33,9
   • Rdz 1,3n
   • Iz 48,13
    • Rz 4,17
     • Rdz 17,5
     • Pwt 32,39+
     • Hbr 11,19
     • Iz 48,13
   • Ps 148,5
   • J 1,3
    • Kol 1,15-20
    • Hbr 1,1-3
  • Ps 107,20
   • Iz 55,11
    • J 1,1+
    • Mdr 18,14-15
    • Za 1,5-6
    • Am 8,11
     • Am 4,2
     • Mt 5,6
     • Pwt 8,3+
   • Ps 147,15
    • Ps 29,3n
    • Ps 33,9
     • Rdz 1,3n
     • Iz 48,13
     • Ps 148,5
     • J 1,3
    • Ps 107,20
     • Iz 55,11
     • Ps 147,15
     • Mdr 16,12
     • Mt 8,8
    • Iz 55,10-11
   • Mdr 16,12
    • Ps 107,20
     • Iz 55,11
     • Ps 147,15
     • Mdr 16,12
     • Mt 8,8
    • Iz 55,10-11
    • Pwt 32,39
     • Iz 42,8+
     • 1Sm 2,6+
     • Iz 19,22

9

 • Mt 8,9
  • Ba 3,33-35

10

 • Mt 8,10
  • Łk 13,28-29
  • Rz 11,11
   • Dz 13,5+
   • Mt 8,11n
   • Mt 21,43

11

 • Mt 8,11
  • zasiądą do stołu
   • [Łk 12,37]
   • [Łk 13,29]
   • [Łk 16,22]
   • [Ap 3,20-21]

12

 • Mt 8,12
  • J 8,12+
  • synowie królestwa zostaną wyrzuceni na zewnątrz
   • [Mt 3,9-10]
   • [Mt 7,22-23]
   • [Mt 21,43]
   • [Dz 3,25]
   • [Rz 9,4]

13

 • Mt 8,13
  • Mt 13,42
   • Ap 21,8
    • Ap 22,15
    • Rz 1,29+
   • Ap 8,12+
  • Mt 13,50
  • Mt 22,13
  • Mt 24,51
  • Mt 25,30

14

 • Mt 8,14
  • Mt 9,25p
  • Mk 9,27
  • Dz 3,7
   • Dz 9,41
    • Łk 7,15
   • Mt 8,15+
   • Iz 35,6
    • Dz 3,8
     • Dz 2,47+
    • Iz 41,18
     • Iz 35,6-7
     • Iz 43,20
     • Iz 48,21
     • Ps 114,8
    • Iz 43,20
     • Iz 35,6-7
     • Wj 17,1-7
    • Iz 48,21
     • Iz 40,3+
     • Ps 78,15-16
     • Wj 17,1-7
    • J 4,1+
   • Łk 7,22p

15

 • Mt 8,15
  • [Mt 8,3]
  • [Mt 14,36]
  • [Mt 20,34]
  • [Mk 1,41]
  • [Łk 8,54]

16

 • Mt 8,16
  • z nastaniem wieczora
   • [Mk 1,32-34]
   • [Łk 4,40]
  • przyprowadzano mu wielu opętanych
   • [Mt 4,24]
   • [Mt 12,22]
  • On słowem wypędził złe duchy
   • [Mt 12,22]
   • [Mk 1,25-27]
   • [Mk 1,34]
   • [Mk 5,8]
   • [Mk 9,25]

17

 • Mt 8,17
  • Iz 53,4
   • Mt 8,17
    • J 1,29
    • Łk 9,57-60
   • Hbr 2,10
    • Rz 11,36
     • 1Kor 8,6
     • Kol 1,16-17
    • 1Kor 8,6
     • Wj 20,2-3+
     • 1Tm 2,5
    • Hbr 5,9+
    • Dz 3,15+
  • J 1,29
   • Wj 12,1+
   • Iz 53,7
    • Mt 26,63
    • 1P 2,23
    • Dz 8,32-33
    • J 1,29+
    • Jr 11,19
   • Iz 53,12
    • Ps 2,8
    • Kol 2,15
    • Mk 15,28
    • Łk 22,37
    • 1P 2,24
    • J 1,29+
    • Rz 4,25
   • J 4,42+
  • Łk 9,57-60
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)

Skrutacje powiązane tematycznie