Mt 8, 5-11

5 Gdy [Jezus] wszedł do Kafarnaum, zwrócił się do Niego setnik i prosił Go, 6 mówiąc, Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi. 7 Rzekł mu Jezus, Przyjdę i uzdrowię go. 8 Lecz setnik odpowiedział, Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. 9 Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu, „Idź!” – a idzie; drugiemu, „Przyjdź!” – a przychodzi; a słudze, „Zrób to!” – a robi. 10 Gdy Jezus to usłyszał, zadziwił się i rzekł do tych, którzy szli za Nim, Zaprawdę, powiadam wam, U nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. 11 Lecz powiadam wam, Wielu przyjdzie ze wschodu i z zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w królestwie niebieskim.

Drzewo skrutacji

5

 • Mt 8,5
  • wszedł do Kafarnaum
   • [Mt 4,13]
   • [Mt 9,1]
   • [Mk 2,1]
   • [Łk 7,1]
  •  setnik
   • [Mt 27,54]
   • [Mk 15,39]
   • [Łk 7,2-10]
   • [Dz 10,1-33]
   • [Dz 22,25]
   • [Dz 23,17]
   • [Dz 23,23]
   • [Dz 27,31]
   • [Dz 27,43]

6

 • Mt 8,6
  • sługa
   • [Hi 31,13-14]
   • [Dz 10,7]
   • [Kol 3,11]
   • [Kol 4,1]
   • [1 Tm 6,2]
   • [Flm 1,16]
  •  sparaliżowany
   • [Mt 4,24]
   • [Mt 9,2]
   • [Mk 2,3-12]
   • [Dz 8,7]
   • [Dz 9,33]

7

 • Mt 8,7
  • [Mt 9,18-19]
  • [Mk 5,23-24]
  • [Łk 7,6]

8

 • Mt 8,8
  • Łk 5,8
   • Wj 33,20+
   • Łk 1,12+
  • Ps 33,9
   • Rdz 1,3n
   • Iz 48,13
    • Rz 4,17
     • Rdz 17,5
     • Pwt 32,39+
     • Hbr 11,19
     • Iz 48,13
   • Ps 148,5
   • J 1,3
    • Kol 1,15-20
    • Hbr 1,1-3
  • Ps 107,20
   • Iz 55,11
    • J 1,1+
    • Mdr 18,14-15
    • Za 1,5-6
    • Am 8,11
     • Am 4,2
     • Mt 5,6
     • Pwt 8,3+
   • Ps 147,15
    • Ps 29,3n
    • Ps 33,9
     • Rdz 1,3n
     • Iz 48,13
     • Ps 148,5
     • J 1,3
    • Ps 107,20
     • Iz 55,11
     • Ps 147,15
     • Mdr 16,12
     • Mt 8,8
    • Iz 55,10-11
   • Mdr 16,12
    • Ps 107,20
     • Iz 55,11
     • Ps 147,15
     • Mdr 16,12
     • Mt 8,8
    • Iz 55,10-11
    • Pwt 32,39
     • Iz 42,8+
     • 1Sm 2,6+
     • Iz 19,22

9

 • Mt 8,9
  • Ba 3,33-35

10

 • Mt 8,10
  • Łk 13,28-29
  • Rz 11,11
   • Dz 13,5+
   • Mt 8,11n
   • Mt 21,43

11

 • Mt 8,11
  • zasiądą do stołu
   • [Łk 12,37]
   • [Łk 13,29]
   • [Łk 16,22]
   • [Ap 3,20-21]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)

Skrutacje powiązane tematycznie