Mt 8, 23-27

23 Gdy wszedł do łodzi, poszli za Nim Jego uczniowie. 24 A oto zerwała się wielka burza na jeziorze, tak że fale zalewały łódź; On zaś spał. 25 Wtedy przystąpili do Niego i obudzili Go, mówiąc: Panie, ratuj, giniemy! 26 A On im rzekł: Czemu bojaźliwi jesteście, ludzie małej wiary? Potem, powstawszy, zgromił wichry i jezioro, i nastała głęboka cisza. 27 A ludzie pytali zdumieni: Kimże On jest, że nawet wichry i jezioro są Mu posłuszne?

Drzewo skrutacji

23

 • Mt 8,23
  • [Mt 9,1]
  • [Mk 4,36]
  • [Łk 7,22]

24

 • Mt 8,24
  • zerwała się wielka burza na jeziorze
   • [Ps 107,23-27]
   • [Iz 54,11]
   • [Jon 1,4-5]
   • [Mk 4,37-38]
   • [Dz 27,14-38]
   • [2 Kor 11,25-26]
  • On zaś spał
   • [Łk 8,23]
   • [J 11,5-6]
   • [J 11,15]

25

 • Mt 8,25
  • obudzili Go
   • [Ps 10,1]
   • [Ps 44,22-23]
   • [Iz 51,9-10]
   • [Mk 4,38-39]
   • [Łk 8,24]
  • Panie, ratuj, giniemy!
   • [2 Krn 20,12]
   • [Jon 1,6]

26

 • Mt 8,26
  • Mt 6,30
  • Mt 8,10+
  • Czemu bojaźliwi jesteście, ludzie małej wiary?
   • [Iz 41,10-14]
   • [Mt 6,30]
   • [Mt 14,30-31]
   • [Mt 16,8]
   • [Mk 4,40]
   • [Łk 8,25]
   • [Rz 4,20]
  • zgromił wichry i jezioro
   • [Hi 38,8-11]
   • [Ps 65,7]
   • [Ps 89,9]
   • [Ps 93,3-4]
   • [Ps 104,6-9]
   • [Ps 107,28-30]
   • [Ps 114,3-7]
   • [Prz 8,28-29]
   • [Iz 50,2-4]
   • [Iz 63,12]
   • [Na 1,4]
   • [Ha 3,8]
   • [Mt 8,27]
   • [Mk 4,39]
   • [Mk 4,41]
   • [Mk 6,48-51]
   • [Łk 8,24-25]
   • [Ap 10,2]

27

 • Mt 8,27
  • Ps 65,8+
  • [Mt 14,33]
  • [Mt 15,31]
  • [Mk 1,27]
  • [Mk 7,37]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)

Skrutacje powiązane tematycznie