Mt 8, 1-4

Gdy zszedł z góry, postępowały za Nim wielkie tłumy. 2 A oto zbliżył się trędowaty, upadł przed Nim i prosił Go: «Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić». 3 [Jezus] wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł: «Chcę, bądź oczyszczony!». I natychmiast został oczyszczony z trądu. 4 A Jezus rzekł do niego: «Uważaj, nie mów nikomu, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich».

Drzewo skrutacji

1

 • Mt 8,1
  • [Mt 4,25]
  • [Mt 8,18]
  • [Mt 12,15]
  • [Mt 15,30]
  • [Mt 19,2]
  • [Mt 20,29]
  • [Mk 3,7]
  • [Łk 5,15]
  • [Łk 14,25-27]

2

 • Mt 8,2
  • trędowaci
   • [Kpł 13,44-46]
   • [Lb 5,2-3]
   • [Pwt 24,8-9]
   • [2 Krl 5,1]
   • [2 Krl 7,3-4]
   • [2 Krl 15,5]
   • [Łk 4,27]
   • [Łk 17,12-19]
  • upadł przed Nim
   • [Mt 14,33]
   • [Mt 15,25]
   • [Mt 18,26]
   • [Mt 28,9]
   • [Mt 28,17]
   • [Mk 1,40]
   • [Mk 5,6-7]
   • [Łk 5,12]
   • [J 9,38]
   • [1 Kor 14,25]
   • [Ap 19,10]
   • [Ap 22,8-9]
  • jeśli chcesz
   • [Mt 9,28-29]
   • [Mt 13,58]
   • [Mk 9,22-24]

3

 • Mt 8,13
  • [Rdz 1,3]
  • [Ps 33,9]
  • [Mk 1,41]
  • [Mk 4,39]
  • [Mk 5,41]
  • [Mk 7,34]
  • [Mk 9,25]
  • [Łk 5,13]
  • [Łk 7,14]
  • [J 5,21]
  • [J 11,43]
  • [J 15,24]
  • został oczyszczony z trądu
   • [Mt 11,4-5]
   • [2 Krl 5,14]
   • [Łk 17,14-15]

4

 • Mt 8,4
  • nie mów nikomu
   • [Mt 6,1]
   • [Mt 9,30]
   • [Mt 12,16-19]
   • [Mt 16,20]
   • [Mt 17,9]
   • [Mk 1,43-44]
   • [Mk 5,43]
   • [Mk 7,36]
   • [Łk 5,14]
   • [J 5,41]
   • [J 7,18]
   • [J 8,50]
  • idź, pokaż się kapłanowi i złóż ofiarę
   • [Mt 5,17]
   • [Kpł 13,2-46]
   • [Kpł 14,2-32]
   • [Iz 42,21]
   • [Łk 17,14]
  • na świadectwo dla nich
   • [Mt 10,18]
   • [Mk 6,11]
   • [Mk 13,9]
   • [Łk 5,14]
   • [Łk 21,13]
   • [J 10,37-38]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)

Skrutacje powiązane tematycznie