Mt 7, 7-12

7 Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. 8 Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą. 9 Gdy któregoś z was syn prosi o chleb, czy jest taki, który poda mu kamień? 10 Albo gdy prosi o rybę, czy poda mu węża? 11 Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, to o ileż bardziej Ojciec wasz, który jest w niebie, da to, co dobre, tym, którzy Go proszą. 12 Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie. Albowiem to jest [istota] Prawa i Proroków.

Drzewo skrutacji

7

 • Mt 7,7
  • proście, a będzie wam dane
   • [1 Krl 3,5]
   • [Ps 10,17]
   • [Ps 50,15]
   • [Ps 86,5]
   • [Ps 145,18-19]
   • [Iz 55,6-7]
   • [Jr 29,12-13]
   • [Jr 33,3]
   • [Mt 7,11]
   • [Mt 21,22]
   • [Mk 11,24]
   • [Łk 11,9-10]
   • [Łk 11,13]
   • [Łk 18,1]
   • [J 4,10]
   • [J 14,13-14]
   • [J 15,7]
   • [J 15,16]
   • [J 16,23-24]
   • [Jk 1,5-6]
   • [Jk 5,15]
   • [1 J 3,22]
   • [1 J 5,14-15]
   • [Ap 3,17-18]
  • szukajcie, a znajdziecie
   • [Ps 27,8]
   • [Ps 70,4]
   • [Ps 105,3-4]
   • [Ps 119,12]
   • [Prz 8,17]
   • [Pnp 3,2]
   • [Am 5,4]
   • [Rz 2,7]
   • [Rz 3,11]
   • [Hbr 11,6]
  • kołaczcie, a otworzą wam
   • [Łk 13,25]

8

 • Mt 7,8
  • [Mt 15,22-28]
  • [Dz 9,11]

9

 • Mt 7,9
  • [Łk 11,11-13]

10

 • Mt 7,10

11

 • Mt 7,11
  • Jk 1,5
   • Prz 2,6+
   • Mdr 8,21n
   • 1Krl 3,7n
   • Mt 7,7
   • Mt 21,21p
  • Jk 1,17
   • J 3,3
    • 1P 1,23
     • 1J 3,9
     • 1J 5,1
     • 1P 1,3
     • Jk 1,18
     • J 3,11+
     • Dn 6,27
    • Jk 1,18
     • Ap 14,4
    • Mt 18,3
     • Mk 10,15
     • Łk 18,17
     • J 3,5
     • Mt 23,12
   • J 3,27
    • J 19,11
     • J 10,18+
     • J 3,27
     • Mdr 6,3
     • J 8,21
     • J 8,44
    • 1Kor 4,7
     • J 3,27
    • Jk 1,17
     • J 3,3
     • J 3,27
     • J 8,12+
     • 1J 1,5
     • 1P 1,23+
     • J 1,12-13
   • J 8,12+
   • 1J 1,5
    • 1J 3,11
   • 1P 1,23+
   • J 1,12-13
  • 1J 5,14-15
  • 1J 3,22
   • Mt 7,7-11p
   • J 14,13-14
   • J 8,29
    • J 3,11+
    • J 10,30+
    • J 16,32

12

 • Mt 7,12
  • Tb 4,15
   • Łk 6,31
  • Rz 13,8-10
  • [Kpł 19,18]
  • [Iz 1,17-18]
  • [Jr 7,5-6]
  • [Ez 18,7-8]
  • [Ez 18,21]
  • [Am 5,14-15]
  • [Mi 6,8]
  • [Za 7,7-10]
  • [Za 8,16-17]
  • [Ml 3,5]
  • [Mt 22,39-40]
  • [Mk 12,29-34]
  • [Rz 13,8-10]
  • [Ga 5,13-14]
  • [1 Tm 1,5]
  • [Jk 2,10-13]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)

Skrutacje powiązane tematycznie