Mt 7, 6. 12-14

6 Nie dawajcie psom tego, co święte, i nie rzucajcie swych pereł przed świnie, by ich nie podeptały nogami, i obróciwszy się, nie poszarpały was [samych]. 12 Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie. Albowiem to jest [istota] Prawa i Proroków. 13 Wchodźcie przez ciasną bramę. Bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. 14 Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują!

Drzewo skrutacji

6

 • Mt 7,6
  • [Mt 15,26]
  • [Prz 9,7-8]
  • [Prz 23,9]
  • [Prz 26,11]
  • [Flp 3,2]
  • [Hbr 6,6]
  • [2 P 2,22]

12

 • Mt 7,12
  • Tb 4,15
   • Łk 6,31
  • Rz 13,8-10

13

 • Mt 7,13
  • [Mt 3,2]
  • [Mt 3,8]
  • [Mt 18,2-3]
  • [Mt 23,13]
  • [Prz 9,6]
  • [Iz 55,7]
  • [Łk 13,24-25]
  • [Łk 14,33]
  • [J 10,9]
  • [J 14,6]
  • [Dz 3,19]
  • [Ga 5,24]

14

 • Mt 7,14
  • J 10,9-10
  • Mt 19,24p
  • wąska droga
   • [Prz 4,26-27]
   • [Prz 8,20]
   • [Iz 30,21]
   • [Iz 35,8]
   • [Jr 6,16]
   • [Mk 8,34]
   • [J 16,33]
   • [Dz 14,22]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)

Skrutacje powiązane tematycznie