Mt 7, 21.24-27

21 Nie każdy, kto mówi Mi, „Panie, Panie!”, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie.24 Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. 25 Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. 26 Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. 27 Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki.

Drzewo skrutacji

21

 • Mt 7,21
  • [Mt 25,11-12]
  • [Łk 6,46]
  • [Łk 13,25]
  • [Rz 2,13]
  • [Jk 1,22]
   • Rz 2,13
    • Jk 1,22-25
    • Łk 8,21
     • Łk 11,27-28
   • Mt 7,24-27p
   • Łk 8,21
    • Łk 11,27-28
   • 1J 3,17n
  • [Jk 2,20-26]

24

 • Mt 7,24
  • Łk 6,47-49
  • człowiek roztropny
   • [Hi 28,28]
   • [Ps 111,10]
   • [Ps 119,99]
   • [Prz 10,8]
   • [Prz 14,8]

25

 • Mt 7,25
  • Prz 10,25
   • Mt 7,24-27
   • Prz 12,3
    • Prz 10,25
   • 1J 2,16-17
  • 1J 2,17
   • 1Kor 7,31
    • 1J 2,16-17
   • 1P 4,2
   • Mt 7,21
   • Iz 40,8

26

 • Mt 7,26
  • [Prz 14,1]
  • [Łk 6,49]
  • [Jk 2,20]

27

 • Mt 7,27
  • Ez 13,10-14
  • Hi 8,15
   • Mt 7,26-27

28

 • Mt 7,28
  • Łk 7,1
  • [Mt 13,54]
  • [Mk 1,22]
  • [Mk 6,2]
  • [Łk 4,22]
  • [Łk 4,32]
  • [Łk 19,48]
  • [J 7,15]
  • [J 7,46]

29

 • Mt 7,29
  • Mk 1,22
   • Mt 7,28n
   • Mt 8,29+
  • Łk 4,32
   • Mt 7,28-29
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)

Skrutacje powiązane tematycznie