Mt 7, 15-20

15 Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami. 16 Poznacie ich po ich owocach. Czy zbiera się winogrona z ciernia albo z ostu figi? 17 Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce. 18 Nie może dobre drzewo wydać złych owoców ani złe drzewo wydać dobrych owoców. 19 Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, zostaje wycięte i wrzucone w ogień. 20 A więc: poznacie ich po ich owocach.

Drzewo skrutacji

15

 • Mt 7, 15
  • strzeżcie się
   • [Mt 10,17]
   • [Mt 16,6]
   • [Mt 16,11]
   • [Mk 12,38]
   • [Łk 12,15]
   • [Dz 13,40]
   • [Flp 3,2]
   • [Kol 2,8]
   • [2 P 3,17]
  • fałszywi prorocy
   • [Mt 24,4-5]
   • [Mt 24,11]
   • [Mt 24,24-25]
   • [Iz 9,15-16]
   • [Jr 14,14-16]
   • [Jr 23,13-16]
   • [Jr 28,15-17]
   • [Jr 29,21]
   • [Ez 13,16]
   • [Ez 13,22]
   • [Mi 3,5-7]
   • [Mi 3,11]
   • [Mk 13,22-23]
   • [2 P 2,1-3]
   • [1 J 4,1]
   • [Ap 19,20]

16

 • Mt 7,16
  • Łk 6,43-44
  • Jk 3,12
  • Syr 27,6

17

 • Mt 7,17
  • Mt 12,33
  • Ga 5,19-24

18

 • Mt 7,18
  • Mt 3,10p

19

 • Mt 7,19
  • J 15,6
   • Ez 15,1-8
   • Mt 3,10p
   • Mt 13,30
    • Mt 3,12
     • Mt 13,42
     • Mt 13,50
     • Mdr 5,14
     • Mdr 5,23
   • Mt 13,40

20

 • Mt 7,20
  • [Mt 7,16]
  • [Dz 5,38]
   • Łk 20,4
   • Mt 15,13
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)

Skrutacje powiązane tematycznie