Mt 6, 24-34

24 Nikt nie może dwom panom służyć. Bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego – miłował; albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie! 25 Dlatego powiadam wam: Nie martwcie się o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie? 26 Przypatrzcie się ptakom podniebnym: nie sieją ani żną i nie zbierają do spichlerzy, a Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one? 27 Kto z was, martwiąc się, może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swego życia? 28 A o odzienie czemu się martwicie? Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną: nie pracują ani przędą. 29 A powiadam wam: nawet Salomon w całym swym przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich. 30 Jeśli więc ziele polne, które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to czyż nie tym bardziej was, ludzie małej wiary? 31 Nie martwcie się zatem i nie mówcie: co będziemy jedli? co będziemy pili? czym będziemy się przyodziewali? 32 Bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. 33 Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. 34 Nie martwcie się więc o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie martwić się będzie. Dosyć ma dzień [każdy] swojej biedy.

Drzewo skrutacji

24

 • Mt 6,24
  • Nikt nie może dwom panom służyć
   • [Mt 4,10]
   • [Joz 24,15]
   • [Joz 24,19-20]
   • [1 Sm 7,3]
   • [1 Krl 18,21]
   • [2 Krl 17,33-34]
   • [2 Krl 17,41]
   • [Ez 20,39]
   • [So 1,5]
   • [Łk 16,13]
   • [Rz 6,16-22]
   • [Jk 4,4]
   • [1 J 2,15-16]

25

 • Mt 6,25
  • nie martwcie się
   • [Mt 10,19]
   • [Mt 13,22]
   • [Łk 10,40-41]
   • [Łk 12,22-23]
   • [Łk 12,25-26]
   • [Łk 12,29]
   • [1 Kor 7,32]
   • [Flp 4,6]
   • [Hbr 13,5-6]
   • [1 P 5,7]

26

 • Mt 6,26
  • przypatrzcie się ptakom
   • [Hi 35,11]
   • [Hi 38,41]
   • [Ps 104,11-12]
   • [Ps 104,27-28]
   • [Ps 145,15-16]
   • [Ps 147,9]
   • [Łk 12,6-7]

27

 • Mt 6,27
  • [Mt 5,36]
  • [Ps 39,6]
  • [Koh 3,14]
  • [Łk 12,25-26]

28

 • Mt 6,28
  • o odzienie, czemu się troszczycie?
   • [Mt 10,10
   • [Łk 3,11] [Łk 22,35-36]

29

 • Mt 6,29
  • 1Krl 10,1-29

30

 • Mt 6,30
  • [Ps 90,5-6]
  • [Ps 92,7]
  • [Iz 40,6-8]
  • [Łk 12,28]
  • [Jk 1,10-11]
  • [1 P 1,24]

31

 • Mt 6,31
  • [Mt 4,4]
  • [Mt 15,33]
  • [Kpł 25,20-22]
  • [2 Krn 25,9]
  • [Ps 37,3]
  • [Ps 55,22]
  • [Ps 78,18-31]
  • [Łk 12,29]
  • [1 P 5,7]

32

 • Mt 6,32
  • o to wszystko poganie zabiegają
   • [Mt 5,46-47]
   • [Mt 20,25-26]
   • [Łk 12,30]
   • [Ef 4,17]
   • [1 Tes 4,5]

33

 • Mt 6,33
  • Iz 51,1
   • Mt 5,6
    • Iz 51,1
    • Am 8,11-12
    • Prz 9,5
     • Iz 55,1-3
     • Syr 24,19-21
     • J 6,35+
    • Syr 24,20
     • J 4,13-14

34

 • Mt 6,34
  • Jk 4,13-14
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)

Skrutacje powiązane tematycznie