Mt 6, 19-23

19 Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się i kradną. 20 Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się i nie kradną. 21 Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje. 22 Światłem ciała jest oko. Jeśli więc twoje oko jest zdrowe, całe twoje ciało będzie rozświetlone. 23 Lecz jeśli twoje oko jest chore, całe twoje ciało będzie w ciemności. Jeśli więc światło, które jest w tobie, jest ciemnością, jakże wielka to ciemność!

Drzewo skrutacji

19

 • Mt 6,19
  • Hi 22,24-26
  • Łk 12,33-34
  • Jk 5,2-3
  • Mt 19,21

20

 • Mt 6,20
  • [Mt 19,21]
  • [Łk 12,33]
  • [Łk 18,22]
  • [1 Tm 6,17]
  • [Hbr 10,34]
  • [Hbr 11,26]
  • [Jk 2,5]
  • [1 P 1,4]
   • Kol 1,5
  • [1 P 5,4]
   • 1 Kor 9,25
   • Iz 40,10-11

21

 • Mt 6,21
  • gdzie jest skarb wasz
   • [Iz 33,6]
   • [Łk 12,34]
   • [2 Kor 4,18]
  • tam będzie i serce wasze
   • [Prz 4,23]
   • [Jr 22,17]
   • [Dz 8,21]
   • [Kol 3,1-3]
   • [Hbr 3,12]

22

 • Mt 6,22
  • Łk 11,34-36

23

 • Mt 6,23
  • jeśli twoje oko jest chore
   • [Iz 44,18-20]
   • [Ef 4,18]
   • [1 J 2,11]
    • Mt 15,14p
  • jeżeli światło, które jest w tobie jest ciemnością, jakże wielka to ciemność
   • [Prz 26,12]
   • [Iz 5,20-21]
   • [Jr 4,22]
   • [Jr 8,8-9]
   • [J 9,39-41]
   • [Rz 1,22]
   • [Rz 2,17-23]
   • [1 Kor 2,14]
   • [1 Kor 3,18-19]
   • [Ap 3,17-18]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)