Mt 6, 1-6. 16-18

1 Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej bowiem nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie. 2 Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam: ci otrzymali już swoją nagrodę. 3 Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, 4 aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. 5 Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni to lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. 6 Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. 16 Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam, już odebrali swoją nagrodę. 17 Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i obmyj twarz, 18 aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.

Drzewo skrutacji

1

 • Mt 6,1
  • Mt 23,5
   • Am 4,5
    • Kpł 7,11+
    • Mt 6,2
    • Mt 23,5p
   • Mk 12,38-39
   • Łk 20,46
    • Łk 11,43
   • Mt 11,43
   • Łk 14,7
  • Łk 16,14-15
  • J 5,44
   • J 12,43
    • J 9,22
    • J 5,44
     • J 12,43
     • Rz 2,29
     • 1Kor 4,5
   • Rz 2,29
   • 1Kor 4,5
    • Mt 7,1

2

 • Mt 6,2
  • Am 4,5
   • Kpł 7,11+
   • Mt 23,5p
  • Mt 15,7
   • Mt 23,13n
    • Mt 6,9+
    • Łk 11,39-48
    • Łk 11,52
     • Mt 23,13
    • Iz 5,8-25
    • Jr 8,8
     • Jr 2,8
     • Mt 23
    • Ml 2,8
  • Mt 22,18
  • Mt 23,13-15

3

 • Mt 6,3

4

 • Mt 6,4
  • Ps 139,2-3

5

 • Mt 6,5

6

 • Mt 6,6
  • Iz 26,20
   • Hi 14,13-15
  • 2Krl 4,33
  • Dn 6,11
   • 1Krl 8,44
   • 1Krl 8,48
    • Pwt 9,5
   • Ps 5,8
   • Ps 28,2
   • Ps 138,2
   • Ps 55,18

16

 • Mt 6,16
  • post
   • [Mt 9,14-15]
   • [2 Sm 12,16]
   • [Ne 1,4]
   • [Est 4,16]
   • [Ps 35,13]
   • [Ps 109,24]
   • [Dn 9,3]
   • [Łk 2,37]
   • [Dz 13,2-3]
   • [Dz 14,23]
   • [2 Kor 6,5]
   • [2 Kor 11,27]
  • zły post
   • [Iz 58,3-5]
   • [Za 7,3-5]
   • [Ml 3,14]
   • [Łk 18,12]

17

 • Mt 6,17
  • Jdt 10,3
  • namaszczenie głowy
   • [Koh 9,8]
   • [Dn 10,2-3]

18

 • Mt 6,18
  • Iz 58,3
   • Ml 3,14
  • aby nie ludziom pokazać
   • [2 Kor 5,9]
   • [2 Kor 10,18]
   • [Kol 3,22-24]
   • [1 P 2,13]
  • odda tobie
   • [Rz 2,6]
   • [1 P 1,7]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)