Mt 5,1-12a

1 Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. 2 Wtedy otworzył usta i nauczał ich tymi słowami, 3 Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. 4 Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. 5 Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. 6 Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. 7 Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. 8 Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. 9 Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. 10 Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. 11 Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują was i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe o was. 12 Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami.

Drzewo skrutacji

1

 • Mt 5,1
  • widząc tłumy
   • [Mt 4,25]
   • [Mt 13,2]
   • [Mk 4,1]
  • wyszedł na górę
   • [Mt 15,29]
   • [Mk 3,13]
   • [J 6,2-3]
  • Jego uczniowie
   • [Mt 4,18-22]
   • [Mt 10,2-4]
   • [Łk 6,13-16]

2

 • Mt 5,2
  • [Ps 78,1-2]
  • [Mt 13,35]
  • [Łk 6,20]

3

 • Mt 5,3
  • [2 Krn 7,14]
  • [Prz 16,19]
  • [Prz 29,23]
  • [Iz 57,15]
  • [Mt 11,25]
  • [Mt 18,1-3]
  • [Łk 6,20]
  • [Łk 18,14]

4

 • Mt 5,4
  • Ps 126,5
   • Iz 25,8-9
   • Ba 4,23
    • Jr 31,12-13
   • Ap 21,4
    • Iz 25,8
     • Oz 13,14
     • Ap 21,4
     • 1Kor 15,26
     • Ap 7,17
     • Iz 35,10
    • Iz 35,10
     • Iz 51,11
     • Ps 126
  • Iz 61,2-3

5

 • Mt 5,5
  • Ps 37,11
   • Mt 5,4
    • Ps 126,5
     • Iz 25,8-9
     • Ba 4,23
     • Ap 21,4
    • Iz 61,2-3
  • Rdz 13,15
  • pokora, łagodność
   • [Lb 12,3]
   • [Ps 25,9]
   • [Ps 147,6]
   • [Ps 149,4]
   • [Iz 11,4]
   • [Iz 29,19]
   • [So 2,3]
   • [Mt 11,29]
   • [Ga 5,23]
   • [Ef 4,2]
   • [Kol 3,12]
   • [2 Tm 2,25]
   • [Tt 3,2]
   • [Jk 1,21]
   • [Jk 3,13]
   • [1 P 3,4]

6

 • Mt 5,6
  • Iz 51,1
  • Am 8,11-12
  • Prz 9,5
   • Iz 55,1-3
   • Syr 24,19-21
   • J 6,35+
  • Syr 24,20
   • J 4,13-14

7

 • Mt 5,7
  • [2 Sm 22,26]
  • [Ps 41,1-4]
  • [Prz 11,17]
  • [Prz 14,21]
  • [Prz 19,17]
  • [Mi 6,8]
  • [Mt 6,14-15]
  • [Mt 18,33-35]
  • [Ef 4,32]
  • [Kol 3,12]
  • [Jk 3,17]

8

 • Mt 5,8
  • Ps 24,3-4
  • Ps 11,7
  • Wj 33,20+
  • Hbr 12,14
   • Ps 34,15
    • Ps 37,27
    • Mt 5,9
   • Rz 12,18
   • 1J 3,2
    • Kol 3,4
    • Flp 3,21
     • 1Kor 15,47-49
     • Rz 8,23
     • 1Kor 15,23-28
    • Rz 8,29
     • Dz 13,48+
     • Flp 3,21
     • 1Kor 15,49
     • Kol 1,18
    • 1Kor 13,12
     • 2Kor 5,7
     • Lb 12,8
     • 1J 3,2
     • Ga 4,9
  • Prz 12,20

9

 • Mt 5,9
  • [Ps 120,6]
  • [Ps 122,6-8]
  • [Dz 7,26]
  • [Rz 12,18]
  • [Rz 14,17-19]
  • [2 Kor 5,20]
  • [2 Kor 13,11]
  • [Ga 5,22]
  • [Kol 3,13]
  • [2 Tm 2,22-24]
  • [Hbr 12,14]
  • [Jk 3,16-18]

10

 • Mt 5,10
  • 1P 3,14
  • [Mt 10,23]
  • [Mk 10,30]
  • [Łk 6,22]
  • [Łk 21,12]
  • [J 15,20]
  • [Dz 5,40]
  • [Dz 8,1]
  • [Rz 8,35-39]
  • [1 Kor 4,9-13]
  • [2 Kor 4,8-12]
  • [2 Kor 4,17]
  • [2 Tm 2,12]
  • [2 Tm 3,11]
  • [Jk 1,2-5]
  • [1 P 3,13-14]
  • [1 P 4,12-16]
  • [Ap 2,10]

11

 • Mt 5,11
  • Dz 5,41
   • Mt 5,10-11+
   • 1Kor 4,9n
  • Flp 1,29
   • 2Tes 1,4-7
  • Kol 1,24
   • 2Kor 7,4
   • 2Kor 12,10
    • 2Kor 7,4
    • Flp 4,13
     • 2Kor 12,9-10
     • Kol 1,29
    • Kol 1,29
     • Flp 2,13
     • Flp 4,13
     • 2Tes 1,11
   • Kol 2,1
   • Kol 1,18+
   • 2Kor 3,6
    • J 3,27
     • J 19,11
     • 1Kor 4,7
     • Jk 1,17
    • Ef 3,7
    • Kol 1,23
     • Mk 16,15
     • Ef 3,7
    • Kol 1,25 Rz 2,29
    • Rz 7,5+
  • Hbr 10,34
   • Hbr 13,3
    • Sdz 13,3-23
    • Mt 25,36
   • Mt 5,40
   • Mt 6,20

12a

 • Mt 5,12
  • Jk 1,2
  • Syr 2,8
  • Mt 23,34
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)