Mt 5, 43-48

43 Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. 44 A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, 45 abyście się stali synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. 46 Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? 47 I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? 48 Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski.

Drzewo skrutacji

43

 • Mt 5,43
  • Kpł 19,18
   • Mt 5,43
   • Mt 22,39p
   • Rz 13,9
    • Wj 20,13-17
    • Pwt 5,17-21
    • Ga 5,14
   • Jk 2,8
    • Rz 13,8-10
    • Mt 22,39p
    • Prz 24,23+
    • Pwt 1,17
     • Kpł 19,15

44

 • Mt 5,44
  • Łk 6,27-36
  • Rz 12,20
  • Łk 23,34
   • Mt 18,21n
    • Łk 17,4
    • Mt 6,12
     • J 6,35
     • Mt 18,21-35
     • Ef 4,32
   • Mt 18,35
   • Ps 22,29
    • Za 14,9
     • Ap 11,15
     • Pwt 33,26+
  • Dz 7,60
  • Syr 4,10
   • Wj 22,21
   • Łk 6,35
    • Mt 5,45
    • Syr 4,11
     • Syr 6,27-28
   • Ps 41,2-4
   • Iz 49,15
    • Iz 44,21
     • Iz 46,8
     • Iz 41,8+
     • Iz 49,14-16
   • J 14,21
    • Mdr 6,12
    • Mdr 6,18
    • Prz 8,17
    • J 16,27
    • J 17,26
    • Syr 4,14
   • J 14,23
    • J 3,11+
    • Ap 3,20
     • Pnp 5,2
     • Iz 50,2
     • J 14,23
     • Łk 22,29-30

45

 • Mt 5,45
  • [Ps 145,9]
   • Ps 103,13
  • [Dz 14,17]
   • Jr 5,24
    • Jr 3,3
     • Jr 14,4
     • Kpł 26,19
    • Pwt 11,14
     • Jr 5,24
     • Jl 2,19
     • Jl 2,23n

46

 • Mt 5,46
  • [Mt 6,1]
  • [Łk 6,32-35]
  • [1 P 2,20-23]

47

 • Mt 5,47
  • [Mt 10,12]
  • [Łk 6,32]
  • [Łk 10,4-5]

48

 • Mt 5,48
  • Kpł 19,2+
  • Kpł 11,44
   • Kpł 22,33+
   • Kpł 19,2
   • Kpł 17,1+
   • 1P 1,16
    • Jk 1,4
     • Rz 5,3-5
   • 1P 1,15-16
   • 1J 3,3
    • 1J 2,6
  • 1P 1,16
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)

Skrutacje powiązane tematycznie