Mt 5, 33-37

33 Słyszeliście również, że powiedziano przodkom: Nie będziesz fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi. 34 A Ja wam powiadam: Wcale nie przysięgajcie – ani na niebo, bo jest tronem Boga; 35 ani na ziemię, bo jest podnóżkiem stóp Jego; ani na Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego Króla. 36 Ani na swoją głowę nie przysięgaj, bo nawet jednego włosa nie możesz uczynić białym albo czarnym. 37 Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi.

Drzewo skrutacji

33

 • Mt 5,33
  • Wj 20,7
   • Kpł 19,12
    • Pwt 19,16-21
  • Lb 30,3
  • Pwt 23,22
   • Lb 30,3+
   • Koh 5,3-5

34

 • Mt 5,34
  • Jk 5,12
   • Mt 5,34-37
  • Iz 66,1
   • Mt 5,34n
   • Dz 7,49-55
   • 1Krl 8,27
    • Pwt 4,7+
    • J 1,14
     • Wj 25,8+
     • Pwt 4,7+
     • 1J 1,1-3
     • J 17,5+
     • Iz 40,5
     • Wj 34,6+
     • Oz 2,22
    • Iz 66,1
     • Mt 5,34n
     • Dz 7,49-55
     • 1Krl 8,27
    • Jr 23,24
     • Ps 139,7-12
     • Am 9,2-3
     • Syr 16,16
     • Mdr 1,7
    • Dz 7,49
     • Iz 66,1-2
    • Dz 17,24
     • 1Krl 8,27
     • Dz 7,48-50

35

 • Mt 5,35
  • podnóżek stóp Jego
   • [Ps 99,5]
  • miasto wielkiego Króla
   • [2 Krn 6,6]
   • [Ps 48,2]
   • [Ps 87,2]
   • [Ap 21,2]
   • [Ap 21,10]

36

 • Mt 5,36
  • Ps 48,3
   • Ps 50,2
   • Lm 2,15
    • Jr 19,8
     • Jr 18,16
    • Mt 27,39p
  • 2Kor 1,17-19
  • Jk 5,12
   • Mt 5,34-37

37

 • Mt 5,37
  • tak tak, nie nie
   • [2 Kor 1,17-20]
   • [Kol 4,6]
   • [Jk 5,12]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)

Skrutacje powiązane tematycznie