Mt 5, 17-19

17 Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. 18 Zaprawdę bowiem, powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. 19 Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim.

Drzewo skrutacji

17

 • Mt 5,17
  • Rz 3,31
  • Rz 10,4
   • Ga 3,24
   • Rz 9,30-31+
  • Rz 13,8-10
  • znieść Prawo
   • [Łk 16,17]
   • [J 8,5]
   • [Dz 6,13
   • [Dz 18,13]
   • [Dz 21,28]
   • [Rz 3,31]
   • [Rz 10,4]
   • [Ga 3,17-24]

18

 • Mt 5,18
  • Łk 16,17
  • dopóki niebo i ziemia nie przeminą
   • [Ps 102,26]
   • [Mt 24,35]
   • [Iz 51,6]
   • [Łk 16,17]
   • [Łk 21,33]
   • [Hbr 1,11-12]
   • [2P 3,10-13]
   • [Ap 20,11]

19

 • Mt 5,19
  • Jk 2,10
   • Pwt 27,26
    • Ga 3,10
     • Rz 7,7+
  • ktokolwiek zniósłby jedno z tych przykazań
   • [Pwt 27,26]
   • [Ps 119,6]
   • [Ps 119,128]
   • [Ga 3,10-13]
   • [Jk 2,10-11]
  • będzie wieki w królestwie niebieskim
   • [Mt 19,28]
   • [Mt 20,26]
   • [Dn 12,3]
   • [Łk 1,15]
   • [Łk 9,48]
   • [Łk 22,24-26]
   • [1 P 5,4]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)