Mt 5, 13-16

13 Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. 14 Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. 15 Nie zapala się też lampy i nie umieszcza pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciła wszystkim, którzy są w domu. 16 Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie.

Drzewo skrutacji

13

 • Mt 5,13
  • Mk 9,50
   • Rz 12,18
  • Łk 14,34-35
  • Kol 4,6
   • Ef 5,16
    • Kol 4,5
     • Ef 5,15
     • 1Kor 5,12+
   • 2Kor 6,2+
   • Mdr 8,9
  • Kpł 2,13
   • Lb 18,19
    • Kpł 2,13+
   • Mk 9,49
  • Lb 18,19
   • Kpł 2,13+

14

 • Mt 5,14
  • J 8,12+
  • wy jesteście światłem świata
   • [Prz 4,18]
    • Ps 1,1n
   • [J 5,35]
    • Syr 48,1
    • J 1,8
   • [J 12,36]
    • Jr 13,16
     • J 12,35-36
     • Am 5,18
      • Jl 2,1-2
      • So 1,14-18
      • Jr 13,16
       • J 12,35-36
       • Am 5,18
      • Jr 14,19
       • Jr 8,15
       • Jr 13,16
       • Am 5,18
   • [Rz 2,19-20]
   • [2 Kor 6,14]
   • [Ef 5,8-14]
   • [Flp 2,15]
    • Pwt 32,5
     • Iz 1,2
      • Pwt 4,26
       • Iz 1,2
       • Joz 23,16
       • Kpł 26,14-19
      • Pwt 32,1+
      • Mi 1,2
       • Iz 1,2
       • Ps 49,2
      • Pwt 32,5-6
      • Pwt 32,10
       • Jr 2,6
       • Oz 9,10
       • Oz 13,5
       • Mdr 11,2
      • Ba 4,8
       • Pwt 32,5
       • Pwt 32,10
       • Pwt 32,15
       • Iz 1,2
     • Oz 11,1-4
    • Mt 17,17
     • Pwt 32,5
      • Iz 1,2
       • Pwt 4,26
       • Pwt 32,1+
       • Mi 1,2
       • Pwt 32,5-6
       • Pwt 32,10
       • Ba 4,8
      • Oz 11,1-4
     • Dz 2,40
      • Dz 9,41
       • Łk 7,15
       • Dz 3,7
      • Pwt 32,5
       • Iz 1,2
       • Oz 11,1-4
      • Dz 1,5+
   • [1 Tes 5,5]

15

 • Mt 5,15
  • Łk 8,16
   • Mt 5,15
    • Łk 11,33
    • Mk 4,21

16

 • Mt 5,16
  • J 3,21
   • Ef 5,13
   • Mt 5,14-16
  • J 15,8
   • Mt 5,16
    • J 3,21
     • Ef 5,13
     • Mt 5,14-16
    • J 15,8
     • Mt 5,16
     • Rz 7,4
   • Rz 7,4
    • Ga 2,19+
    • Rz 6,5-6
    • Rz 6,8-11
    • Rz 6,22
     • J 15,8
     • J 15,16
     • Rz 5,12
     • Rz 5,21
     • Ga 6,7-9
     • Jk 1,15
    • J 15,8
     • Mt 5,16
     • Rz 7,4
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)

Skrutacje powiązane tematycznie